Ve din tamamlandı…

Rab-Hz.Musa-Tevrat-Yahudiler…

Allah+oğlu-Hz.İsa-İncil- Hristiyanlar..

Allah-Hz.Muhammet-Kuran-Müslümanlar..

4 Kutsal kitap var..Zebur-Hz.Davut…Tevrat-Hz.Musa…İncil-Hz.İsa…Kuran-Hz.Muhammet..

Zebur ve Tevrat Yahudilerin..İsrailoğulları’nın..İncil Hristiyanların..Hristiyanlar Tevrat’a(Zebur’da Tevrat’ın içinde)eski ahit diyorlar…Hristiyanlar Tevrat’ı kabul ediyorlar..İncil zaten İncil..Kutsal kitapları..Kuran bu 3 kitabında kutsal olduğunu söylüyor…Hz.Davut İsrailoğullarının dedeleri ve kral…Zaten Hz.İsaya kadar peygamberler hep İsrailoğullarından..Yahudilerden..Hz.İsa da Yahudi..Hz.Musa peygamber..İsrailoğullarından..Hz.Musa Tanrıyla görüşüyor..Hz.Yakup güreş tutuyor hatta yeniyor..İsrafil Tanrıyı yenen demek galiba…Tevratta yazanlar İsrailoğullarının,yahudilerin tarihi..içinde kurallarda var..Tanrının kuralları vahiy yoluyla gelmiyor..direk iletiliyor gibi..Yaratan ama kulla pazarlık var…tek tanrı ama bizimki gibi değil…

Hz.İsa da yahudi..Kuran kabul etmese peygamberden çok şifacı gibi…İncil de anlatılan Hz.İsa’nın mucizeleri…Körü iyeleştirdi..ölüyü diriltti..vb..Dinle ilgili kural yok gibi..Bi yaratılan her şey helal diyor..olay domuzda patlıyor…İncil de Hz.İsa göl kenarında,balık bolluğu var ama neden olay domuza dönmüş araştırınca anlaşılır belki..Şarapla vaftiz var..Bizde cehenneme götüren şarap onlarda dinin sembolü..Hz.İsa 35-40 yaşlarında galiba ortaya çıkıyor..Ben Allah’ın oğluyum diyor..Tevratı kabul ediyor haram olanları helal kılmaya geldim diyor..Hz.İsa’nın vahyi de farklı..Vahiy gelmiyor ama Allahın isteğiyle öyle davrandığına inanılıyor…Yani davranışları,yaptıkları vahiy oluyor..İncil’den anlaşılan..Hz.İsa yaşarken çok bir şey yapmıyor..Gösterdiği mucizeler var..Ölmek için de kendi uğraşmış gibi..Zorlamış sanki…Hristiyanlar Hz.İsa’ya benzer birinin öldüğüne inanıyorlar..Hz.İsa’nın öldüğüne inanmıyorlar..Hz.İsa çok şey yapmıyor..Hristiyanlık devamında ortaya çıkıyor..Hz.İsa’nın öğrencileri dini yayıyor..ve onlarda mucizeler gösteriyor….Çok kural yok neyi yayıyorlar…?

Sonra Hz.Muhammet var..Son Peygamber..Vahiyle Kuran kendisine bildiriliyor..Allah Cebrail aracılığıyla vahiyle Kuran’ı bildiriyor…Kuran’da dinle ilgili gelen kuralların çoğu zaten var..Namaz var….Oruç var…Hac var..Yani ibadet için yapılanlar öncesinde de zaten var…Kadın hakları,miras…vb konularda yeni kurallar,düzenlemeler geliyor..Kuran 23 yılda tamamlanıyor..Kuran’da din tamamlandı deniyor..

Hz.Musa-Hz.İsa-Hz.Muhammet——Yahudiler—Hristiyanlar—Müslümanlar…Tevrat-İncil-Kuran….

Rab-Allah-Oğlu-Kutsal Ruh-Allah

Yahudilerin Allahı onların…Başka insanlarda var ama Yahudilerin Rabbi Yahudilerin..Yani…İsrailoğullarının…Hz Musa Rab’le konuşuyor…Tevrat var Yahudiler var…Sonra yıllar sonra Hz.İsa var…Yahudiler Hz.İsa’dan nefret ediyor..Öldürmüşler zaten…Yeni kurallar getirdi..şunu yaptı..bunu yaptı diye mi?değil..Hz.İsa kendi de Yahudi ama İsrailoğullarını delirtecek bir şey söylüyor…”RABBE HERKES İNANABİLİR”diyor..Kimin neye inandığı yahudilerin umurunda değil ama kendi Rableri onların…herkes inanacak…Bu onları delirtiyor..Başkaları,herkes onların Rabbine inanamaz..İnansın ne olacak..Yok inanamaz..Hz.İsa’nın dinde getirdiği bu…Yahudiler Rab bizim diyor..Hz.İsa sizin değil..benim babam..herkes te Rabbe inanabilir diyor…Yahudiler Hristiyanlardan nefret ediyorlar..Yıllar sonra da Hz.Muhammet herkes Allah’ın huzurunda değerli diyor..İsrailoğulları üstün ırkmış…öyleymiş böyleymiş..İsrailoğulları da şart değil…insanın ırkı,güzelliği,zenginliği…hiç bir şeyi önemli değil..Allah katında hepsi kul olduğu kadar değerli diyor…Çok çirkin ama iyi Müslüman cennette köşkler de oturacak diyor…Güzelse de iyi Müslümansa o da cennete..Yahudiler,İsrailoğulları Müslümanlardan da nefret ediyor..Herkes eşitmiş..Allah katında herkes eşit…Hristiyanlık,Müslümanlık Yahudiliği sahiplenmese Yahudiler bozulmayacak..Kimin neye inandığı umurlarında değil..Ama böyle olunca üstün ırk olma durumu riske giriyor galiba..Aslında dini kurallar bakımından Yahudilik,Müslümanlık daha benzer gibi..Ama Yahudiler,Hristiyanlar daha birbirine yakın gibi…Yahudiler hristiyanları zaten sevmiyor…Hz.İsa’yı iş olsun diye öldürmediler…Hristiyanlarda Hz.İsa ölmedi diyorlar ama ölmese bile Yahudiler öldürmeye çalıştılar..istediler biliyorlar…Yahudiler Hristiyanları reddediyor ama Hristiyanlar Yahudilerin koruyucusu rolünde…..Müslümanlar ikisine de karşı gibi….Müslümanlar Tevratta,İncil de var ama bozulmuş dediği için olabilir..

Dinler ibadet şekillerini getiriyor..nasıl kul olunacağının kurallarını belirliyor…toplumsal yaşamı düzenleyecek kurallar getiriyor…Tabi insanın evrenin nasıl oluştuğunu da açıklıyor…Tevrat açıklıyor,İncil ve Kuran’da aynı açıklamayı geçerli kabul ediyor..Yaratan ol dedi her şey oldu..Yani Dünyayı,kainatı,canlıları,bitkileri Allah yarattı..İnsan Hz.Adem yaratıldı..Hz.Havva yaratıldı..insanlık çoğaldı..Sonuç ta her şeyi yaratan bir Yaratan var…

Bunlar olurken yani din son haline gelirken başka tarafta da bilim var…Başlarda bilim din adamları üzerinden yürüyor…Sonrasında din-bilim ayrılıyor..Din adamları her şeyi kutsal kitaplar da yazanlarla açıklıyor…Allah yarattı..

Bilim adamları da yaratılış..evren nasıl oluştu..güneş nasıl oldu…ne nedir..ne değildir..binlerce yıl onlarda bunu araştırıyorlar..Dünyayı inceliyorlar,yıldızları inceliyorlar…vs..vs..vs…Onlarda yaratılışı çözüyorlar..Büyük bir patlama oldu..patladı soğudu..vs..oldu işte..Allah yaratmadı…

Dinin açıklaması Allah’tan geldik,Allah’a gideceğiz…Bilim adamlarının açıklaması ne kadar cahilsiniz Allah yaratmadı…bir yere gitmeyeceğiz…

Düzeltme-devam edecek..

Yazan:insanotu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Spam önleyici soru :