Masum değiliz hiç birimiz..2

1914 yılında 1.Dünya savaşı başladı..1918’de bitti..Dünya savaşı..herkesin birbiriyle savaştığı savaş..28 Temmuz 1914’te başlamış..11 Kasım 1918’de bitmiş..

Savaş Bir Sırp gencinin Avusturya-Macaristan kırallığının prensine yaptığı suikastle başlamış..Olay siyasi..Tek başına gidip prensi öldüreyim değil..Suikast siyasi amaçla yapılıyor..Suikasti yapan örgüt üyesi…Savaş Sırp pensi vurdu diye o gün başlamıyor..Suikasti yapanlar yargılanıyor..devamı var da..şimdiki konu başka..

1.Dünya savaşında.Almanya..Osmanlı Devleti..Bulgaristan.Avusturya-Macaristan bir tarafta…diğer tarafta..Britanya(İngiltere)..Fransa..İtalya..Rusya..Sırbistan..Karadağ..Belçika..ABD(1.Dünya savaşı niye çıktı diyoruz..Amerika varmış ya..CİA çıkartmıştır..kesin)Yunanistan.Japonya..Portekiz..Romanya..Bunların dışında sömürge ülkeler de işe karışmış.(Afrika..Kıbrıs..Arap ülkeleri..Avusturalya..Yeni Zelanda..başka sömürgelerde olabilir)..

Savaş 1918’de bittiğinde Osmanlı İmparatorlu’ğu yani bizim devletimiz yenilen tarafta..Osmanlı’nın son dönemleri kötü..Çağa ayak uyduramamış..İmparatorluk zor durumda falan ama..hareket var..düzelme çabaları var..ama 1.Dünya savaşını kaybedince her şey bitiyor..vatan kazanan ülkelerin bir kısmı tarafından paylaşılıyor..Vatanın her yerinde ayrı devletin askerleri var..İngiliz..Fransız..İtalyan..Yunanistan askerleri Şu an vatan dediğimiz topraklarda dolaşıyor..

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Samsun’a gidiyor..Kurtuluş Savaşı başlıyor..Devlet kaybedilmiş..Her şey bitmiş..Anadolu’dan kurtuluş mücadelesi başlıyacak..Mustafa Kemal’in önderliğinde kurtuluş savaşı başlıyor..11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasıyla bitmiş..

Ve konumuz bundan sonraki olanı..1914-1922 yani öncesini geç 8 yıl hep savaş..Erkekler hep savaşta..yokluk..fakirlik..hastalık…sadece biz değil..Dünya zorda ama bizim konumuz kendimiz..Bu topraklarda yaşayanlar hep savaş ve o 8 yılın 4 yılında düşman askerleri tepesinde..Kurtuluş savaşı Mustafa Kemal önderliğinde yapılıyor..Asker yarı aç yarı tok..zor koşullarda savaşıyor..Hepsi de savaşmıyor..kaçanlar da var..Ama kalanlar bize yetiyor..Savaş kazanılıyor sonra ülkede hareket başlıyor..eğitim..ekonomi..sağlık..sanat…

Eğitim seferberliği başlıyor..herkes eğitim hakkına sahip..ama şartlar var.Kız- erkek aynı yerde eğitim görecek ve başlar açık olacak..Çünkü batı öyle.batıya özenti var..Osmanlı imparatorluğunda askerler eğitimli..kültürlü..Ama halk öyle değil..Eğitim..yaşam standartlarının yüksekliği..zenginlikle bağlantılı.bilim..sanat da öyle..Osmanlı güçlü aile istemiyor..Aile güçlenir..kendine tehdit oluşturur diye..Ailelerin güçlenmesini istemiyor..O zaman öyle..Paşalar falan zengin ama hepsi devşirme..ailesi yok….İktidar için tehdit oluşturmuyor..Vardır ama şimdiki anlamda zengin aile yok..Eğitim din üzerine..Normal halkın çocuğu dini eğitim alıyor..(elif üstü eb..tarzı..Kuran’ı anlamadan okumayı öğreniyor..)..son 8 yılı da hep savaşla geçirmiş..Latin harflere geçiliyor..

Anadolu zaten okuma yazma bilmediği için sıfırdan ve çok istekli öğrenmeye başlayabilir..başladığında devamı gelir..Ama eğitim kıyafet ve yaşam tarzını değiştirme şartıyla başlıyor..Sadece dindarlık değil sebep..Erzurumluyum..en doğulusundan..insanlar sadece dindar diye kapalı değil..oruç tutmuyor..namaz kılmıyor ama kapalı..Giyim tarzı o..O zaman Anadolu’da öyledir..Müslüman teba kadınlar kapalı..İlkokul..çocuklar..olsun..öyle istemiyorlar..Yok kızın başı açık olacak..Niye..?Batı öyle..Biz o batılılardan vatanı kurtarmak için ne canlar verdik..ne bedeller ödedik.niye onlara benziyoruz..?Onlar ileri..Eğitim için şart başın açık olacak..Önce eğitim ver sonra isterse açar..Yok..şart..

Sonra kıyafet kanunları..Şapka kanunu mesela..Devlet yeniden kuruluyor..zaten para yok..sermaye yok..her şey zor ama kıyafet..Bunu CIA yapmamış.Bunu biz kendimize yapmışız..Batı bizden ileri…onlara benziyelim..

Gerçi bazı konularda nasıl yapılırı bilmedikleri için de olabilir..Mustafa Kemal Atatürk 5 kez Milletvekili seçiliyor..ilk Erzurum’dan milletvekili seçiliyor..23 Nisan 1923..İlk Meclis..Ben hep diyorum..Erzurum Dünya’nın başkenti..gerçi orda sorun yok..kainat başkenti olursa  sorun..Sonraki seçimde Ankara’dan Milletvekili seçilecek..5 yıl ikamet etme zorunluluğu var..Ankara-Koçhisar Mustafa Kemal Atatürk’ü 5 yıl orada ikamet etti göstermiş..Ordan milletvekili seçilmiş(.Google öyle yazıyor..doğrudur herhal)Kanun öyle galiba.Bu Mustafa Kemal Atatürk kurucu lider..herkes orada oturmadığını biliyor..kanunu değiştirin..o dönem için zaten çok geçerli bir kanun değil..bunu dış güçler istemiyor.biz yapıyoruz…YSK yok olmaz mı desin..O zaman YSK’da kim vardı acaba..

Sonra fabrikalar kurulmaya başlanmış..Devlet eliyle..Zaten başka yolu yok çünkü özel sermaye yok vs..vs..

Neyse..8 sene savaşmış..son 4 yılında vatanını kurtarmak için savaşmış..Yoksul..eğitimsiz..dindar..halk..vatanını kurtarmış ama sonrasında kendisine vatanını kurtarmak için savaştıklarına benzeme şartı koşulmuş..O da bu şartı kabul etmemiş..Devlet dindarsan eğitim vermem dememiş..ama eğitimi veriş şekli dindarlara gelme demiş..

Ekonomi devlet eliyle başlamış..devamında özel sektörden de yatırımlarla devam etmiş..1920’de Anadolu Ajansı kurulmuş..23 te şeker fabrikaları..24 te iş bankası..sonra fişek fabrikası..üniversiteler…devamı hep böyle..şu an olan ekonomi..sanayi..eğitim..her şeyin temelleri atılmış..İlk başta devlet eliyle ama sonra özel sektör de oluşmaya başlamış..Tabi özel sermaye eğitimli kesimde oluşmaya başlamış..Öncesinde de dindar kesim fakir kesim..şimdi de durum değişmemiş..zengin.eğitimli..kesim..fakir yoksul kesim..Dindarlar aslında başında eğitimin veriliş şeklini reddetmiş..bence..çünkü savaştan çıkmışsın.yeni devlet kurmuşsun..bilgi sana uygun şekilde verilecek almıyacaksın..ama sonra sanki içeriği de reddetmiş..Epey bir zaman böyle geçmiş..Genelde dindar insanlar eğitimden uzak durmuş.Epey bi zaman böyle geçmiş..Sonrasında dindar insanların çoğu ilkokuldan sonra kızlarını okula göndermemiş..erkek çocuklarını da daha çok İmam-Hatip okullarına göndermiş..Eğitim sistemi ilkokul-ortaokul-lise hepsinde amaç çocuğu üniversiteye yetiştirmek..ama imam-hatip okulları zaten imam yetiştirmek için açılan okullar..hem eğitim daha çok din amaçlı..imam-hatip okullarına giden aldığı derslerle diğer öğrencilerden geride..hem de devlet ayrı kural koyuyor..Sen diyor üniversite sınavında diğer okullarda okuyan öğrencilerden daha çok soru yaparsan üniversiteye alırım..yoksa olmaz..Çouk bu okulda öbürlerinden daha az öğrenecek ama sınavda öbür çocuklardan daha fazla soruyu doğru cevaplıyacak..Devlet bu şartı niye koyuyor..?Bilmiyorum..Tamam bu okullar imam ve hatip yetiştirmek için de…olsun..aynı eğitimi ver..imam olan imam olsun..isteyen de üniversiteye gitsin..Devlet böyle..öbür tarafta dindar olan da çoğunluğu ille imam-hatip..Devlet bu engeli koymuş ama bu engeli aşıp üniversiteye giden de çok olmuş..Eğitimde durum böyleymiş..Sermaye biraz biraz dini kesimde de oluşmaya başlamış..

Toplum kuruluşundan başlıyan eksikleri ne zaman biraz düzeltmeye başlasa darbe olmuş..Darbelerin sebebi de ya bu tür hakların istenmesi veya sağ-sol olmuş..yani millet ne zaman akıp yolunu bulmaya başlasa hep bir engel çıkmış..başa dönmüş..başı dönmüş..genelde sağ-sol çatışmaları darbe sebebi olmuş..önce çatışmalar olaylar sonra darbe..

Bir zamanlar 2 moda akımı varmış..Sağ-sol..sol dediğim kominizm..Aslında Sovyetler komininizm..Amerika sağ tarafı temsil ediyormuş..Sovyetler yani Rusya koministmiş..gizli saklısı yok..kominist..ne olduğu belli..Ama Amerika..sitede bir yerlerde Amerikayı yazıyordum ama farklı yazılarda..birleştirilmesi lazım..o sonraki iş de..burayla ilgili olan Amerika’nın karekter bölünmesi-çift kişiliği-çok kişiliği..Hani çocukluğundan kaynaklıydıya..Anne aynı ama çok babadan olan çocuk..psikolojik sorunları olacak elbet..Sovyetler kominist..başka ülkelerde kominizmi destekliyor mu bilmiyorum ama destekliyorsa da kominizmi destikliyordur..Amerika sağcı..Ama çift kişilikli ya..hem sağı destekliyor..hem solu..Aynı ülkede hem hem köminist örgüt kurdurtuyor..hem sağcı..sonra bunları birbiriyle çatıştırıyor..sonra darbe yaptırıyor falan..

Son dönem..son dönem dediğim son 40-50 yıl..Millet bütün bunlara rağmen yine de normale dönmeye başlıyor..Dindar insanlarda eğitimle barışıyor..Dini sermaye oluşmaya başlıyor..darbelerin modası da geçiyor..darbe olmaz..başka bir bela musallat oluyor milletin başına..FETÖ..o zaman adı FETÖ değil..Eğitimle barışan dindar çocuklara musallat oluyor..iş yeri açan..şirket açan dindar işverenlere musallat oluyor..çocuklar zaten okuyor..dini sermaye(dini sermayeden kastım dindar insanların işi-işyeri)zaten oluyor..ona ne hacet…Ona zaten gerek yok ama o sanki o var diye bunlar oluyormuş gibi davranmaya başlıyor..İnsanlarda buna inanıyor..Çünkü o başında bunu din için yapıyormuş gibi anlatıyor..Din için..millet için yapıyor ama bu ülkede değil bunu Amerika’ya gidip oradan yapıyor..vs..vs..

Devam edecek–düzeltme yapılacak..

Yazan:insanotu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Spam önleyici soru :