Güne-dem…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani Ekrem İmamoğlu 6,5 milyon liraya Fatih Sultan Mehmet’in bir tablosunu satın aldı..Tablo Londra’da ki bir müzayedede satın alınmış..

Tablo Bellini’nin mi..değil mi tartışmaları var..Bellini yani Gentile Bellini ressam..1429 da Venedik’te(İtalya)doğmuş..1507’de ölmüş(Venedik’te)..

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığında İstanbul’da epey Venedik’li yaşıyormuş..O zaman kent devletleri varmış..Venedik’te Cumhuriyetmiş..1453-1479 yıllarında Venedik’le,Osmanlı arasında çatışmalar olmuş..Sonra Osmanlı Venedik Cumhuriyetine barış önerisinde bulunmuş..Barış anlaşmasında Venedik Cumhuriyeti’nin Osmanlıya yüklü miktar ödeme yapması bir de Venedik’in en iyi ressamlardan birinin İstanbul’a gelerek Fatih Sultan Mehmet’in resmini yapması şartları varmış..Bellini 1479’da İstanbul’a gelmiş..16 ay kalmış..Fatih’in resmini yapmadan önce başka kişilerin resimlerini de yapmış..Fatih Sultan Mehmet yeteneğinden emin olmak istemiş..Aslında Bellini’nin babası,kardeşi de ressammış..ailece yetenekliler..Bellini Fatih Sultan Mehmet’in tek olduğu tabloyu yapmış..Tablonun sağ tarafında Latin harfleriyle 25 Kasım 1480 tarihi yazılıymış..

Bu tablo yani Fatih Sultan Mehmet’in tek olduğu Bellini’nin yaptığı kesin olan tablosu Londra’da Victoria and Albert Müzesi’ne aitmiş..Tablo National Gallery koleksiyonundaymış..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı resim.?Onu Bellini’nin yaptığı kesin değil..Zaten kesin diyen yok..Bellini’nin atolyesinde yapılmış olabilirmiş..öyle olabiliyormuş..yani ünlü ressamların atolyeleri,öğrencileri varmış onlar yapıyormuş falan..Ama o atolyelerde yapıldığı da kesin değil..Birinci soru bu..

Diğer soru resimdeki diğer kişinin kim olduğu..Cem Sultan olduğunu söyliyenler var..Bazıları Batının Osmanlı Padişahlarına çamur atmak için oğlancı dediklerini der gibi yapıp demiyorlar.. Yani bu tablodaki Cem Sultan değil..Fatih Sultan Mehmet’e çamur atıyorlar demeye getiriyorlar…Gerçi deseler olmuyor,demeseler olmuyor..Resimdeki Cem Sultan olabilir..Ama Bellini’nin İstanbul’da olduğu zaman Cem Sultan İstanbul’da değil ama belki görmüştür….Ya da sonrasında görmüşlerdir..

Fatih Sultan Mehmet 1481’de öldüğünde 2 oğlu var.. II.Beyazıt ve Cem sultan II.Beyazıt büyük…Fatih ölünce 2 şehzadeye de haber gönderiliyor..Ama Cem’e gönderilen haberciler öldürülüyor…II:beyazıt’ın oğlu Şehzade Korkut(çocuk)babasının yerine vekaleten tahta çıkarılıyor..Yani Cem sultan babasının ölüm haberini geç alıyor..O sırada II:Beyazıt tahta çıkıyor..Cem Sultan Devleti paylaşalım diyor..Beyazıt olmaz diyor..Savaşıyorlar..

Şehzadeler arasında taht kavgası oluyor tamam ama Cem yenilmelere doymamış..İlk bi yenmiş..Bursa’ya yerleşmiş..Beyazıt tekrar saldırınca yenilmiş Mısır’a gitmiş..tekrar dönmüş yine yenilmiş..Mısıra gitmeyi planlarken Rodos Şovalyeleri davet ediyor Rodos’a gidiyor..Niye gidiyorsun ki..?Sonrası 14 yıl boyunca rezillik..II.Beyazıt para ödüyor bunlara”Cem’i salmayın”diye..Osmanlı şehzadesi 14 yıl boyunca para karşılığı esir tutuluyor..Öldürmüyorlar..Hem para geliyor hem Osmanlı kendilerine saldıramıyor…

Rodos Şovalyeleri Cem’i Papa’ya teslim ediyorlar..14 sene orda kalıyor..sonra Fransa Kralı Cem Sultan’ı istiyor..Papa isteksiz ama mecburen gönderiyor..Cem Sultan yola çıkıyor..1 hafta içinde hastalanıp ölüyor..Papanın kendisini zehirlediği kuvvetle muhtemelmiş..

Konu İmamoğlu’ydu ama bu bölüm de çok ilginç..Bir de bu tabloları II.Beyazıt satmış Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı tabloları sanat eserlerini galiba günah diye saraydan çıkarttırmış…

Yani bu tabloyu Bellini’nin yaptığı kesin değil..Satan da o iddiayla satmıyor..Bellini’nin atölyesinde yapılmış olabilir,olmayabilir de ..O da kesin değil..Resimdekinin Cem Sultan mı..ya da kim olduğu da kesin değil..İlber Ortaylı”Cem Sultan”diyor ama onunki de tahmin..kesin değil..

Kısaca ben Bellini yapsa da o parayı vermem..Zaten Bellini’nin olduğu kesin olsa o paraya satılmaz da..ben yine de vermem..Fatih Sultan Mehmet bizim için çok önemli..Dünya için önemli..Çağ kapatıp,çağ açan komutan..ama ben resme para vermem..İmamoğlu bunu o taraftan yani Osmanlıcılardan ya da dindarlardan oy için,ya da takdir için yaptıysa onlarda sanata,resme para vermez..

Bellini’nin İstanbul’a gelmesi de ilginç..Bu padişah istiyor..O devlet gönderiyor..gelip 16 ay kalıyor..Aslında epey yol..Gemiyle gelmiştir herhalde..Venedik’ten gemi Adriyetik Denizinden aşağıya inip sola dönüp İstanbul’ gittiyse eğer..yine de epey yol..

Yazan:Sanata para vermiyen ot

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Spam önleyici soru :